Hoe wij alle donaties besteden?

Met een gerust hart geven

De feiten
Wij maken graag inzichtelijk hoe we de inkomsten van het boek en de donaties besteden. Eerst een paar feiten:

  • Ons doel is 13.000 eenzame ouderen per maand bereiken;
  • dit gebeurt door de inzet van initieel 2.000 vrijwilligers;
  • vrijwilligers gaan 2 keer koffieschenken;
  • om 52 weken (= 1 jaar) te kunnen koffieschenken;
  • hebben we 52 x 2.000 = 104.000 vrijwilligers per jaar nodig.

De stichting
Vanuit de stichting worden de 104.000 vrijwilligers landelijk gecoördineerd door betaalde krachten. Daarnaast dienen er zaken voor PR, fondsenwerving en automatisering georganiseerd te zijn.

Er is niets erger dan dat het niet goed geregeld is.

Om dit te kunnen realiseren hebben we een startkapitaal nodig.

De kosten
Per week bereiken we 6.000 eenzame ouderen. Per jaar zijn dit 52 weken x 6.000 = 312.000 contactmomenten. Uitgevoerd door 104.000 vrijwilligers. Vanuit de stichting wordt dit landelijk gecoördineerd door betaalde krachten. Voor 2017/2018 hebben we de onderstaande begroting opgesteld.

(volgt)

De inkomsten
Van het boek (volgt)

De uitgave
Wij vinden het van zeer groot belang dat alle donateurs weten of onze administratie op orde is. Vandaar dat we de opbrengsten besteden volgens de richtlijnen van Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl). We geven hier jaarlijks inzicht in door ons jaarverslag openbaar te publiceren.