Aanmelden buurtcoördinator

Ontvang het projectplan
We sturen je graag het projectplan toe. Hierin staat omschreven hoe je eenzaamheid draaglijker kunt maken in je eigen buurt.