Koffieschenken

Er was eens … Buurtestafette Koffieschenken

Over de kracht van een organisatie zonder leider. Maar met een methode om de wereld te veranderen ...

Stel: je kan vanaf morgen jouw hele leven opnieuw indelen? Wat ga je dan doen? Los van of het realistisch of haalbaar is. Dit vroeg ik mezelf af toen ik ongelukkig was en me eenzaam voelde. Het was in een periode waarin ik na 19 jaar ondernemerschap bijna failliet was. Hoe dat kwam? Achteraf heb ik nooit nagedacht over ‘waarom’ ik deed wat ik deed. Geld verdienen was mijn drijfveer. Wat uiteindelijk niet de juiste motivatie bleek te zijn. Mijn naam is Edward Molkenboer (oprichter Stichting Goed doen voor een ander), welkom in het verhaal over de zoektocht naar mijn ‘Waarom’. Met dit verhaal wil ik de toekomstplannen van Goed doen voor een ander toelichten.

Het begin
13 januari 2016 richtte ik de stichting op met als missie: ‘personen stimuleren om elkaar te helpen’. Om dit te ervaren heb ik me als oprichter een week dakloos gemaakt. Wie zou mij helpen wanneer ik zonder eten, geld of slaapplaats om hulp vroeg? Ik sliep bij verschillende daklozen opvangcentra en maakte de ‘harde kant’ van de maatschappij mee. Maar ook de sociale kant. Zo gaven mensen eten en boden vreemden een slaapplaats aan. Na deze ervaring besloot ik mijn werk op te geven. Zo creëerde ik focus om mijn missie te volbrengen. Dit was de start van een uitdagende periode.

De mentor
Na de zwerftocht gaf mijn mentor (Henk van Cann) het boek ‘The Starfish and the Spider’. Een boek dat gaat over de kracht van organisaties zonder leider. Het omschrijft de rol van de mens als ‘katalysator’, die methodes ontwikkelt om de wereld te veranderen. Methodes die schaalbaar zijn, zodat iedereen deze kan uitvoeren. Na lezen van het boek wilde ik als ‘katalysator’ een methode testen. Ik wilde ervaren of ik staat was, om wereldwijd mensen te stimuleren elkaar te helpen.

Wereldwijd (methode 1)
Zo kwam het dat ik in 2017 de oproep deed, om op 13 januari wereldwijd een ‘Act of love’ uit te voeren. Met daarbij de vraag, om dit op een Facebook pagina te delen. Deelnemers uit 31 landen hebben die dag honderden mensen geholpen.

Buurtestafette koffieschenken (methode 2)
Een periode volgde waarin ik veel alleen was en me steeds eenzamer voelde. Het lot zorgde ervoor dat ik in contact kwam met eenzame ouderen in verzorgingshuizen. Gedreven door mijn missie ontwikkelde ik een methode om ze te helpen. Ik vroeg of mensen vier uur van hun leven wilden doneren door koffie te drinken met eenzame ouderen. De eerste keer voor twee uurtjes alleen. De tweede keer gaat iemand mee, die neemt het over en zoekt ook een opvolger. Zo blijven eenzame ouderen als in een estafette bezocht worden. Duizenden mensen melden zich aan om de methode uit te voeren.

Inspirerende verhalen (methode 3)
Tijdens het koffiedrinken ontdekte ik dat ouderen een bron waren van inspirerende verhalen. Zo besloot ik om de verhalen te publiceren in een boek. Om dit te realiseren werkte ik met de methode van zelfsturende teams. Bestaande uit een oudere, een schrijver en fotograaf. Het begon met een oproep aan schrijvers om koffie met ouderen te drinken en de vraag te stellen; ‘Wat kan ik van u leren?’. Hieruit zijn 50 verhalen geselecteerd. In een paar maanden hadden ruim 150 personen samen het boek gerealiseerd.

Elkaar helpen (methode 4)
Als spreker werd ik gevraagd voor lezingen. Zo kwam het dat ik als oprichter van Goed doen voor een ander een Tedx talk gaf. Tijdens deze lezing liet ik Mevrouw Van Huis op het podium komen, een eenzame dame (98) die tien jaar geen bezoek had gehad. Ik vroeg het publiek te helpen, door een afspraak met haar te maken. Binnen een week was voor een heel jaar haar agenda gevuld.

De worsteling
De methodes en verhalen kregen succesvol bekendheid in Nederland. Ik verscheen namens de stichting in tv-programma’s, werd online en in kranten gepubliceerd. Hierdoor ontstond de vraag naar een stichting met een operationeel leider. Juist het tegenovergestelde van wat ik wilde bereiken. Ik zonderde mezelf af en besloot om te zoeken naar een andere uitvoering van mijn missie.

Bewustwording
Door mijn lezingen werd ik me bewust dat je als spreker een ‘katalysator’ bent. Door vertellen van verhalen zijn sprekers in staat om de wereld te veranderen. Verhalen inspireren. Ze zorgen voor verbinding, inzicht en zetten aan tot actie.

Tell to Inspire
Zo ontstond het idee om mijn missie anders uit te voeren. Door ‘iets’ op te zetten waarbij inspirerende verhalen worden verteld. Ik vroeg mezelf wel af, “Ga ik dit vanuit Goed doen voor een ander opzetten?” Ik heb gekozen om dit niet te doen. Want de methode ‘Buurtestafette Koffieschenken’ staat symbool voor Goed doen voor een ander. Een methode die de kans verdient om verder ontwikkeld te worden vanuit de stichting. Vandaar dat ik een nieuwe organisatie heb opgericht. Waarbij sprekers op een podium, met een verhaal van 13 minuten inspireren. Elk verhaal eindigt met een actie om elkaar te helpen. Juli 2019 vond succesvol het eerste event plaats onder de naam ‘Tell to Inspire’.

De vriend
Een vriend (Hans Oranje) volgde alles al jaren en vroeg, ‘Ed, Waarom doe jij wat je doet? Wat is nu jouw Waarom?’ Hij gaf mij het boek ‘Begin met het waarom’. In dat boek staat dat ieder zijn geloof in iets, vertaald wordt naar zijn ‘Waarom’. Dat de ‘Hoe’ de acties zijn om dit geloof te realiseren en het ‘Wat’ de resultaten van deze acties zijn. Sinds 2016 kreeg ik steeds meer inzicht in mijn ‘Waarom’. Maar na lezen van het boek werd dit helderder dan nooit tevoren. Nu is het tijd om mijn geloof verder te realiseren. Lees maar hoe …

Wat? (Missie)
Met Tell to Inspire inspirerende verhalen vertellen en wereldwijd mensen stimuleren elkaar te helpen.

Hoe? (Visie)
Door vertellen van verhalen is iedereen in staat om de wereld te veranderen. Dat begint al door verhalen te delen in je eigen buurt of stad. Vanuit de Tell to Inspire Academy geven we inspiratieworkshops en training in het vertellen van verhalen. Met Tell to Inspire Events bieden we hier een podium voor.

Op elk event staan vier sprekers op het podium met als thema ‘Dit ben ik echt’. Twee vertellen een persoonlijk verhaal, met daarin een waardevolle boodschap voor het publiek. Twee sprekers zijn ieder het gezicht van een inspirerend bedrijf. Zij vertellen over de missie van het bedrijf. Ieder verhaal beantwoord de vraag: Wie is de persoon achter het verhaal? Het event eindigt door elkaar te helpen. Bijvoorbeeld door het publiek te vragen om iets voor een ander te doen. Net als bij Mevrouw Van Huis gedaan is. Zo helpen we elkaar en veranderen we de wereld.

Per event worden partners gezocht die operationeel willen steunen. Hiermee wordt de methode gedeeld voor realisatie van het event. Zodat elke event op zichzelf staat en er een organisatie ontstaat zonder leider. Met als doel op 13 januari 2029 een wereldwijde dekking. Waarvan Tell to Inspire in Antartica en twee in de overige zes werelddelen, zodat het totaal neerkomt op 13 landen.

‘Waarom’ op 13 januari 2029?
Op die dag heb ik exact dezelfde leeftijd (54) als mijn vader, toen hij vernam dat hij kanker had. Slechts zes weken later overleed hij. Ter ere van hem wil ik dat dit verhaal wereldwijd als ‘katalysator’ dient. Zodat het overlijden van mijn vader betekenis blijft houden.

Waarom ik nu doe wat ik doe? Het leven is kostbaar en kan ineens voorbij zijn. Als ik 54 ben, dan wil ik kunnen terugkijken op een zinvol leven. Net als mijn vader, wil ik als ‘katalysator’ iets achterlaten aan de wereld. Namelijk Tell to Inspire als één van de methodes, waardoor vele sprekers weer van betekenis zijn voor anderen. Zodat zelfs na mijn dood, verhalen als in een estafette de wereld blijven inspireren.

Wat gebeurt er met ‘Goed doen voor een ander’?
Voor succesvolle realisatie van ‘Buurtestafette Koffieschenken’ heb ik een plan klaar liggen. Een plan wat schaalbaar is, zodat iedereen deze kan uitvoeren. Om dit te realiseren ga ik zoeken naar bedrijven en/of personen die dit operationeel willen uitvoeren. Bij ‘toeval’ ben ik uitgenodigd voor een nieuw tv-programma van RTL4. De opnames zijn eind 2019. Voorjaar 2020 wordt dit uitgezonden. Een ideaal moment om de bedrijven en/of personen te vinden die willen steunen. In de tussentijd werk ik door aan Tell to Inspire.

Dankbaar
Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor alle steun, de inschrijvingen voor koffieschenken én voor de vele social media posts die gedeeld zijn. In de afgelopen jaren zijn er vele vrijwilligers geweest die zich voor Goed doen voor een ander hebben ingezet. Jullie inzet heeft zeker een doel gediend. Dankzij jullie zijn er methodes ontstaan om de wereld te veranderen.

Met inspirerende groet,
Edward Molkenboer

“Ons streven is personen stimuleren om goed te doen voor een ander. Met nadruk op ‘anderen’ die zich in uitdagende levenssituaties bevinden. Waarbij onze focus ligt op eenzaamheid dragelijker maken (bij ouderen).”

0 reacties op “Er was eens … Buurtestafette Koffieschenken

Geef een reactie