Inzicht in eenzaamheid

Het aantal alleenwonende tachtigplussers verdubbelt

Het aantal alleenwonende 80-plussers zal in 2040 zijn verdubbeld tot 750 duizend en er komen meer andere huishoudens bij. Het aantal eenpersoonshuishoudens van ouderen groeit het sterkst. Ook al vlakt de groei af, toch telt Nederland in 2040 met 8,5 miljoen bijna 870 duizend huishoudens meer dan begin 2015. Dat blijkt uit de nieuwe huishoudensprognose van CBS.

Afvlakkende groei huishoudens
Het aantal huishoudens stijgt niet meer zo sterk als voorheen. De afgelopen 25 jaar kwamen er 1,7 miljoen huishoudens bij. Voor de komende 25 jaar wordt een veel beperktere stijging van 870 duizend verwacht en loopt het aantal op van 7,7 miljoen in 2015 tot 8,5 miljoen in 2040.

Meer oudere, minder jongere huishoudens
De groei van het aantal huishoudens komt volledig voor rekening van huishoudens van 65 jaar of ouder. Daarvan zullen er over 25 jaar 1,3 miljoen meer zijn dan begin 2015, waarvan de helft een 80-plushuishouden is. Deze ontwikkeling is deels het gevolg van de ouder wordende babyboomgeneratie. Ook wonen ouderen steeds langer zelfstandig dan vroeger. Vijfentwintig jaar geleden woonde ongeveer 30 procent van de 80-plussers in een instelling, vooral een verzorgings- of verpleeghuis. Begin 2015 was dit teruggelopen tot 13 procent, en in 2040 zal dat naar verwachting nog maar 8 procent zijn.In 2040 zullen er naar verwachting juist 0,4 miljoen minder jongere huishoudens zijn dan in 2015. Door deze ontwikkeling vergrijzen de Nederlandse huishoudens snel. Begin 2015 had 26 procent van de huishoudens een 65-plusser als referentiepersoon, in 2040 is dat naar verwachting 39 procent.

Vooral meer eenpersoonshuishoudens
Van de 870 duizend huishoudens die er tot 2040 bijkomen, bestaan er 700 duizend uit één persoon. Ook dit zijn grotendeels ouderen, die vaker dan mensen van middelbare leeftijd alleen wonen. Tegenwoordig is dat vooral omdat ze verweduwd zijn, in de toekomst zal ook echtscheiding vaker voorkomen. Het aantal eenpersoonshuishoudens van 80-plussers verdubbelt ruim, tot 750 duizend in 2040. In totaal telt ons land naar verwachting dan 3,6 miljoen eenpersoonshuishoudens, en is het aandeel opgelopen van 37 naar 42 procent van alle huishoudens.

Bronnen: Zorg beter

  • CBS video over vergrijzing

Onze missie is eenzaamheid draaglijker maken voor onze ouderen. Ons doel is 3.250 personen vinden die 4 uur van hun leven willen doneren. Te besteden aan koffiedrinken met 13.000 eenzame ouderen per week.

Daarnaast publiceren wij het boek ‘Wat kan ik van u leren?’ De opbrengsten gebruiken wij voor het opstarten van Koffieschenk Buurtprojecten in heel Nederland.

Button - Doneer ook 4 uur


“Ons streven is personen stimuleren om goed te doen voor een ander. Met nadruk op ‘anderen’ die zich in uitdagende levenssituaties bevinden. Waarbij onze focus ligt op eenzaamheid dragelijker maken (bij ouderen).”

0 reacties op “Het aantal alleenwonende tachtigplussers verdubbelt

Geef een reactie